Service

Særlige og generelle servicebetingelser
Serviceaftalen omfatter
– Al tid medgået til et årligt sikkerhedsmæssig hovedeftersyn
– Al tid medgået til service i henhold til serviceskema
– Tid og omkostninger medgået til transport til og fra serviceeftersyn

Service foretages som udgangspunkt efter forudgående aftale på kundens adresse indenfor normal arbejdstid.

Reparationer/Udkald
Reparationer af skader/defekter, der ligger ud over de sædvanlige sikkerheds- og serviceeftersyn, faktureres særskilt efter gældende reservedelsliste samt timeprisliste. Disse reparationer søges sædvanligvis løst i forbindelse med de planlagte sikkerheds- og serviceeftersyn.

Der kan i sjældne tilfælde opstå situationer, hvor en reparation er meget tidskrævende og derfor hurtigere kan løses ved at fragte maskinen til fabrikken i Herning.

Opstår der behov for akut assistance fra en af vore servicemontører uden for normal arbejdstid (man.-fre. fra 8-16) beregnes der særskilt udkaldstakst samt kørsel.

Forespørg på priser på mail reservedele@aflensborg.dk eller ring på tlf. 97126300.

Reservedele
Servicemontør forbereder sig inden fremmøde vedr. det sædvanlige behov for reserve- og sliddele, som medbringes til det planlagte serviceeftersyn. Dermed sikres et effektivt serviceeftersyn af maskinen med et minimum af tid, hvor maskinen er ude af drift.

Reaktionstid
Reaktionstid ved henvendelse vedr. ikke planlagt assistance fra en af vore servicemontører overskrider sædvanligvis ikke 48 timer. Vi forpligtiger os til i videst mulig omfang at afhjælpe akutte behov for assistance. Der tages i den forbindelse forbehold for flere samtidigt opståede behov for assistance.

Serviceregistrering
Serviceregistreringer foretages på maskinens servicekort/servicerapport (checkliste for 12 måneders lovpligtig hovedeftersyn).

Hovedeftersyn dokumenteres på en kopi af servicekortet samt på en mærkat på maskinen med oplysning om næste hovedeftersyn. Maskinens timetal, der oplyser servicemontøren om belastning, registreres ved hvert serviceeftersyn.

Serviceplanlægning
A. Flensborg, Herning Maskinfabrik A/S registrerer og planlægger servicebesøg og koordinerer og aftaler med kunderne forinden servicebesøg.

Opsigelse/misligholdelse af aftalen
Den fastlagte løbetid for serviceaftalen fornys efter udløb automatisk til en ny tilsvarende periode. Serviceaftalen kan skriftlig opsiges af begge parter med 3 måneders varsel. A. Flensborg, Herning Maskinfabrik A/S kan ophæve aftalen i tilfælde af misbrug eller misligholdelse.

I tilfælde hvor serviceaftalen opsiges eller misligholdes inden den aftalte periodes udløb, forbeholder A. Flensborg, Herning Maskinfabrik A/S sig retten til at foretage en efterberegning for at udligne manglende dækning vedr. serviceaftalens etableringsomkostninger.

Overdragelse
Serviceaftalen kan ikke uden skriftlig samtykke fra A. Flensborg, Herning Maskinfabrik A/S overdrages til tredjepart i forbindelse med salg af maskinen.

Undtagelser
Serviceprisen omfatter ikke:
– Daglig rengøring og vedligehold af maskinen
– Udgifter til reservedele med mindre de er dækket af garantiperioden på 12 måneder i forbindelse med køb af en ny maskine.
– Skader der opstår som følge af manglende daglig vedligehold i henhold til instruktionsbogen eller ved anvendelser, hvor fabriksgarantien bortfalder (Bevidst skader udstyret)

I øvrigt henvises til virksomhedens salgs- og leveringsbetingelser.

Serviceafdelingen
A. Flensborg, Herning Maskinfabrik A/S