Henning Mølkjær udtræder af den daglige drift

Tidligere på året trådte Henning Mølkjær et skridt tilbage i forbindelse med generationsskiftet i A. Flensborg, Herning Maskinfabrik A/S, da Bjarne Sørensen blev ansat som administrerende direktør.

Henning har siden varetaget stillingen som afdelingsleder med ansvar for butikken og værkstedet på Mørupvej i Herning.
Grundet strukturelle omlægninger og fremadrettede organisatoriske tilpasninger er det valgt at indgå en fratrædelsesordning med Henning.
Henning vil i perioden frem til fratrædelsen den 29/2 2020 stå til disposition for A. Flensborg, Herning Maskinfabrik A/S – dels til hjælp i spidsbelastningsperioder, specifikke opgaver og til besvarelse af konkrete henvendelser fra direktøren.

A. Flensborg, Herning Maskinfabrik A/S – medarbejdere, leverandører og samarbejdspartnere – skylder Henning en stor tak for hans store indsats gennem 35 år i virksomhedens tjeneste.

Bjarne Sørensen
Adm. Direktør

Telefon: +45 40 40 95 07
Email: bs@aflensborg.dk